Alan Adı Kaydı Alan Adı Transferi Alan Adı Yenileme .TR Alan Adı Kaydı Whois Sorgulama Alan Adı Uzantıları
Bireysel Hosting Kurumsal Hosting Wordpress Hosting Multi Hosting
Türkiye VDS Sunucu Avrupa VDS Sunucu Özel Masaüstü Sunucu FOREX Sunucu
Türkiye Fiziksel Sunucu Avrupa Fiziksel Sunucu Yarı Fiziksel Sunucu Sunucu Barındırma Kirala Senin Olsun
Kurumsal E-posta IP Adresi Hizmeti Metro Ethernet Hizmeti Yedekleme Hizmeti
Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.
Detay Tamam

.TR alan adı kaydı için gerekli belgeler

com tr domain kayıt

.TR Alan adı kaydı için kurallar gereği, '.tr' uzantılı alan adları 'belgeli' ve 'belgesiz' olarak tahsis edilmektedir.

Belgeli alan adları için iletilmesi gereken 'resmi' belgeler, almak istediğiniz uzantıya göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki açıklamaları okuyunuz..

Lütfen, alan adı başvurunuz (online) sonrasında, gerekli olan resmi belge ile birlikte Alan Adı Tahsis Formu 'nu  göndermeyi unutmayınız. Aksi halde alan adı tahsisi eksik belge nedeni ile gerçekleştirilemeyecektir .

Belge Gerekmeyen .TR Alan Adları :

 • .biz.tr
 • .info.tr
 • .web.tr
 • .gen.tr
 • .info.tr
 • .name.tr (gerekli durumlarda istenilebilir.)
 • .bbs.tr

Yukarıda ki .TR alan adları için herhangi bir belge istenmemektedir. isimkayit.com üzerinden siparişini geçtikten sonra ödemeye müteakip anında aktif edilir.  


Belge Gerektiren .TR Alan Adları :

 • .com.tr
 • .net.tr
 • .org.tr
 • .gov.tr
 • .k12.tr
 • .pol.tr
 • .edu.tr
 • .mil.tr
 • .bel.tr
 • .av.tr
 • .dr.tr
 • .kep.tr
 • .tv.tr (gerekli durumlarda istenilebilir.)

Her alan adı tescili için belgeler ayrı ayrı ve her başvuruda ALAN ADI BAŞVURU formu doldurularak sistemimiz üzerinden ilgili siparişe ait belge gönderme bölümünden veya domain@isimkayit.com mail adresimize mail atarak iletebilirsiniz.

.TR Alan adı kaydı için tahsis formu ALAN ADI BAŞVURU formunu indirmek için lütfen buraya tıklayınız.  


.COM.TR Alan adları için gerekli olan belgeler : 

- İsim Soyisim Başvuruları için (adsoyad.com.tr);

Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi yeterlidir. 

- Kurumsal Başvurular için (sirketadi.com.tr ):

Kaydedilecek .tr uzantılı domain adı ile firma unvanı birbiri ile örtüşmesi gerekmektedir.

Ticaret odasından alinmiş olan bu maddede sıralanmış belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir.

"Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti", Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı. (Bu 3 belgeden bir tanesi yeterlidir.)

Türk Patent Enstitüsü'nden alinmiş "Marka Tescil Belgesi", eğer Patent Şahıs Adına Kayıtlı ise Kimlik Fotokopisi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alinmiş olan "Sicil Tasdiknamesi".

Kurumsal Basvurular için, yukaridaki 3 maddede bulunan belgelerden yalnızca bir tanesi yeterlidir.  

- ALAN ADI İLE TİCARİ UNVAN UYUŞMUYOR İSE ;

Eğer alan adı ile ticari unvan örtüşmüyor ise aşağıda ki belgelerden 1 tanesini göndermeniz gerekmektedir.

* Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi"  

.NET.TR Alan adları için gerekli olan belgeler : 

Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış İSS (Internet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi (Telekomünikasyon Lisansı) ya da TİD (Tüm Internet Derneği)'nin onay yazısının gönderilmesi gerekmektedir.

Kurum, marka, ürün veya servis adına alan adı başvurusu yapıldığı durumlarda TİD'e başvurarak onay yazısı alınması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin onay için TİD'e başvuruları ile birlikte ticari sicil belgesi, marka tescil belgesi ve benzeri belgeleri sunmaları beklenmektedir.  

.ORG.TR Alan adları için gerekli olan belgeler : 

Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün ilk üç sayfası ile son sayfasının fotokopisinin iletilmesi gereklidir.

Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.  

.BBS.TR Alan adları için gerekli olan belgeler : 

Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.    

.NAME.TR Alan adları için gerekli olan belgeler : 

Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.    

.TEL.TR Alan adları için gerekli olan belgeler : 

Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.    

.GOV.TR Alan adları için gerekli olan belgeler : 

Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.    

.MİL.TR Alan adları için gerekli olan belgeler : 

Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesini ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne göndermesi gerekmektedir.    

.K12.TR Alan adları için gerekli olan belgeler :

Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi'nin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.    

.EDU.TR Alan adları için gerekli olan belgeler :

Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.BEL.TR Alan adları için gerekli olan belgeler :

Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.POL.TR Alan adları için gerekli olan belgeler :

Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesi göndermesi gerekmektedir.    

.AV.TR Alan adları için gerekli olan belgeler :

TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup doküman hazırlanmış ve bu dokümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur.".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, TBB tarafından talep edilen belgelerin Türkiye Barolar Birliği(TBB)'ne ulaştırılması gerekmektedir. Başvurusu bulunan alan adı TBB'den tarafımıza gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilecektir.     

.DR.TR Alan adları için gerekli olan belgeler :

Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dokümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dokümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir. Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.  

.TR Resmi Alan Adı Kayıt Operatörü Olan isimkayit.com üzerinden domain tescillerinizi güvenle aracı kurum olmadan direk kendi üzerinize domain tescili yapabilirsiniz.

.TR Domain Sorgulama ve Tescil Başvurusu İçin Tıklayınız. Global Bütün Domain Tescilleri İçin Tıklayınız.


Bilginize sunarız.

isimkayit.com


 • .com.tr alan adı tescili, .TR domainler, .TR domain tescili nasıl yapılır, .TR domain tescil şartları
 • Bu dökümanı 250 kullanıcı yararlı buldu.
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Bunlar da yardımcı olabilir