Alan Adı Kaydı Alan Adı Transferi Alan Adı Yenileme .TR Alan Adı Kaydı Whois Sorgulama Alan Adı Uzantıları
Bireysel Hosting Kurumsal Hosting Wordpress Hosting Multi Hosting
Türkiye VDS Sunucu Avrupa VDS Sunucu Özel Masaüstü Sunucu FOREX Sunucu
Türkiye Fiziksel Sunucu Avrupa Fiziksel Sunucu Yarı Fiziksel Sunucu Sunucu Barındırma Kirala Senin Olsun
Kurumsal E-posta IP Adresi Hizmeti Metro Ethernet Hizmeti Yedekleme Hizmeti
Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.
Detay Tamam

.TR Domain Tescilini Güvenle Yapın!

.TR ALAN ADI KAYDI NASIL YAPILIR?

alan-adı

.TR Alan adı kaydı için kurallar gereği, '.tr' uzantılı alan adları 'belgeli' ve 'belgesiz' olarak tahsis edilmektedir. Belgeli alan adları için iletilmesi gereken 'resmi' belgeler, almak istediğiniz uzantıya göre farklılık göstermektedir.

* Detaylı bilgi için lütfen sayfamızda belirtilen açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyunuz.


.TR alan adlarını tescil etme yetkisine sahip RESMİ KAYIT OPERATÖRÜ İSİMKAYİT.COM
Doğrudan .TR alan adlarınızı firmamız üzerinden güvenle tescil edebilir, soru veya sorunlarınızda bizimle hiç çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Altyazıyı Aç
Belge Gerektirmeyen Alan Adları

.gen.tr

.biz.tr

.info.tr

.web.tr

.name.tr

.bbs.tr "Gerekli Görüldüğünde istenilebilir."

.tv.tr "Gerekli Görüldüğünde istenilebilir."

Belge Gerektiren Alan Adları

.com.tr

.net.tr

.org.tr

.kep.tr

.gov.tr

.k12.tr

.edu.tr

.mil.tr

.bel.tr

.pol.tr

.av.tr

.dr.tr

Eğer gerekli belgeleriniz yoksa .COM.TR, .NET.TR, .ORG.TR domain uzantıları için Ön Başvuru Yaparak tescil edebilme şansını yakalayabilirsiniz.
Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

Belge Gerektiren .TR Alan Adları

.TR ALAN ADI TESCİLİ İÇİN BELGELER

Alan Adı Başvuru Formunu İndirmek İçin TIKLAYINIZ!

- Kurumsal Başvurular için (sirketadi.com.tr ):
* Kaydedilecek .tr uzantılı domain adı ile firma unvanı birbiri ile örtüşmesi gerekmektedir.
* Ticaret odasından alinmiş olan bu maddede sıralanmış belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir: "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti", Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı. (Bu 3 belgeden bir tanesi yeterlidir.)
* Türk Patent Enstitüsü'nden alinmiş "Marka Tescil Belgesi", eğer Patent Şahıs Adına Kayıtlı ise Kimlik Fotokopisi.
* Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alinmiş olan "Sicil Tasdiknamesi".
* Kurumsal Başvurular için, yukarıdaki 3 maddede bulunan belgelerden yalnızca bir tanesi yeterlidir.

- ALAN ADI İLE TİCARİ UNVAN UYUŞMUYOR İSE ;
* Eğer alan adı ile ticari unvan örtüşmüyor ise aşağıda ki belgelerden 1 tanesini göndermeniz gerekmektedir. * Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi"

- İsim-Soyisim Başvuruları için (adsoyad.com.tr);
* Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi yeterlidir.

Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış ISS (Internet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi (Telekomünikasyon Lisansı) ya da TİD (Tüm Internet Derneği)'nin onay yazısının gönderilmesi gerekmektedir. Kurum, marka, ürün veya servis adına alan adı başvurusu yapıldığı durumlarda TİD'e başvurarak onay yazısı alınması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin onay için TİD'e başvuruları ile birlikte ticari sicil belgesi, marka tescil belgesi ve benzeri belgeleri sunmaları beklenmektedir.
Yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir. Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
Alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
Alan adı tescil etmek isteyen kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi'nin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.
Alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesini ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne göndermesi gerekmektedir.
Alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
Alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
Alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesi göndermesi gerekmektedir.
TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup doküman hazırlanmış ve bu dokümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur.".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, TBB tarafından talep edilen belgelerin Türkiye Barolar Birliği(TBB)'ne ulaştırılması gerekmektedir. Başvurusu bulunan alan adı TBB'den tarafımıza gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilecektir.
TTB'nce talep edilen bazı dokümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dokümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir. Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) yetkilendirme belgesi.
".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.
Hepsini Göster

Size en uygun alan adı uzantısını bulun

GÜNCEL .TR DOMAİN FİYATLARI

Domain Uzantısı Kayıt Yenileme Transfer
.com.tr 29.67 / Yıl 29.67 / Yıl 29.67 / Yıl
.net.tr 29.67 / Yıl 29.67 / Yıl 29.67 / Yıl
.org.tr 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl
.gen.tr 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl
.biz.tr 29.67 / Yıl 29.67 / Yıl 29.67 / Yıl
.info.tr 29.67 / Yıl 29.67 / Yıl 29.67 / Yıl
.k12.tr 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl
.bel.tr 10.00 / Yıl 10.00 / Yıl 10.00 / Yıl
.web.tr 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl
.name.tr 10.00 / Yıl 10.00 / Yıl 10.00 / Yıl
.bbs.tr 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl
.tv.tr 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl
.av.tr 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl
.dr.tr 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl 25.00 / Yıl
.edu.tr 1.00 / Yıl 1.00 / Yıl 1.00 / Yıl
.bel.tr 10.00 / Yıl 10.00 / Yıl 10.00 / Yıl
.pol.tr 1.00 / Yıl 1.00 / Yıl 1.00 / Yıl

Siz sorun, biz cevaplayalım

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sadece Türkiye'ye (ülkemize) özel alan adı (domain) uzantısıdır. .TR alan adlarının tescili için bazı uzantılar (örnek: .com.tr, .net.tr gibi) bazı belgelere istinaden tescil edilebilmektedir.

.TR Alan adı kaydı için kurallar gereği, '.tr' uzantılı alan adları 'belgeli' ve 'belgesiz' olarak tahsis edilmektedir. Belgeli alan adları için iletilmesi gereken 'resmi' belgeler, almak istediğiniz uzantıya göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için lütfen Tıklayınız..

.TR alan adlarında domain transferi, EPP (auth kod) bulunmadığı için diğer domainlere göre biraz farklıdır. .TR Alan adlarının transferi ancak Sorumlu Değişikliği Formu ile yapılmaktadır. Sorumlu Değişikliği Formunu bilgisayarınıza www.isimkayit.com web adresimiz üzerinden indirdikten sonra gerekli alanları doldurup, kurum ise kuruma ait ünvanını gösteren bir belge, tescil eden kişi birey olması halinde ise kimlik fotokopisini domain@isimkayit.com mail adresimize göndermesi gerekmektedir. Bu konu hakkında daha fazla ayrıntı için tıklayınız.

Tescil için ödeme işlemi sonrasında alan adı 5gün süre ile farklı kimselerin alan adını tescil etmesini önlemek adına rezerve edilir. Bu süreç içerisinde Alan Adı Yönetim panelimizden Belge Gönderme menüsü altına istenilen belgeleri sistemimize yüklemeniz gerekir. Bu süreç içerisinde belge yüklenmesi yapılmazsa sistemimiz siparişi iptal ederek ücretini kredi hesabınıza (açık hesap) ekler. Daha sonra bu hesabınıza eklenen bakiyenizi dilediğiniz zaman ürün ve hizmetlerimizde kullanabilirsiniz.

Tescil edilen alan adlarında değişiklik işlemi maalesef yapılmamaktadır. İptal işlemleri için, Domain bölümümüz ile iletişime geçerek domain iptalini sağlayabilirsiniz. Bu süreç içerisinde domaine ulaşamaz veya sonrasında geri alamazsınız. Domain iptal ve silme isteğinde ücret iadesi yapılmamaktadır.

Nic.tr 23 MART 2020’de NicTR Ödeme ve başvuruya kapanmış bulunmakta ve kayıt işlemlerinin yine sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ülkemizde hosting ve alan adı sektöründe önde gelen ve firmamızın da içerisinde bulunduğu sadece 20 firma için Kayıt Operatörlüğü yetkisi verilmiştir. www.nic.tr web sitesini ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Hala karar veremediniz mi?
Size yardımcı olmamı ister misiniz?

Sanal Dünya Kahramanı İKMAN