Alan Adı Kaydı Alan Adı Transferi Alan Adı Yenileme .TR Alan Adı Kaydı Whois Sorgulama Alan Adı Uzantıları
Bireysel Hosting Kurumsal Hosting Wordpress Hosting Multi Hosting
Türkiye VDS Sunucu Avrupa VDS Sunucu Özel Masaüstü Sunucu FOREX Sunucu
Türkiye Fiziksel Sunucu Avrupa Fiziksel Sunucu Yarı Fiziksel Sunucu Sunucu Barındırma Kirala Senin Olsun
Kurumsal E-posta IP Adresi Hizmeti Metro Ethernet Hizmeti Yedekleme Hizmeti
Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.
Detay Tamam

SMTP Mail Hata Kodları

SMTP, posta sunucuları tarafından e-posta göndermek ve almak için kullanılan bir internet standardıdır. SMTP hata mesajları, bir iletinin neden başarıyla gönderilmediğini anlamanıza yardımcı olur. Gelen veya giden iletiler geri sekiyorsa geri dönen iletilerde sorunu teşhis etmenize yardımcı olabilecek bir SMTP hata kodu olup olmadığını kontrol edin.

SMTP hata mesajları bu biçimi kullanır. Hata ve durum kodlarındaki her rakam, artan düzeyde ayrıntı sağlar:

SMTP Hata Kodları: Numaraların Arkasındaki Anlam

Bir posta sunucusu, bir istemcinin (e-posta programınız gibi) yaptığı her isteğe bir dönüş kodu ile cevap verecektir. Bu kod üç rakamdan oluşur. İlki, genellikle sunucunun komutu kabul edip etmediğini ve işleyip işleyemeyeceğini gösterir. Olası beş değer şunlardır:

1: Sunucu komutu kabul etti, ancak henüz işlem yapmadı. Bir onay mesajı gereklidir. Şu anda bu kullanılmamaktadır.

2: Sunucu görevi başarıyla tamamladı.

3: Sunucu isteği anladı, ancak tamamlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor.

4: Sunucu geçici bir hatayla karşılaştı. Komut herhangi bir değişiklik yapılmadan tekrar edilirse tamamlanabilir. Posta sunucuları, güvenilmeyen gönderenleri uzak tutmak için bu tür geçici hataları kullanabilir.

5: Sunucu bir hatayla karşılaştı.

İkinci sayı daha fazla bilgi verir. Olası altı değer:

0: Bir sözdizimi hatası oluştu.

1: Örneğin bir HELP talebine verilen bilgi yanıtını gösterir.

2: Bağlantı durumunu ifade eder.

3 ve 4 belirtilmemiş.

5: Bir bütün olarak posta sisteminin ve özel olarak posta sunucusunun durumunu ifade eder.

Son sayı daha da belirgindir ve posta aktarım durumunun daha fazla derecelendirilmesini gösterir. E-posta gönderirken en yaygın SMTP hata kodu 550’dir. SMTP hatası 550, genel bir hata mesajıdır. Bu, e-postanın teslim edilemediği anlamına gelir. Çeşitli nedenlerden dolayı bir SMTP hatası 550 teslim hatası meydana gelir; 550 hata kodunun kendisi size hatanın nedeni hakkında hiçbir şey söylemezken, birçok SMTP sunucusu hata kodunu içeren açıklayıcı bir mesaj içerir.

Bu kodlara göz atarak durum ile ilgili ayrıntılı bilgi edinilebilir.

200 ile Başlayan SMTP Hata Kodları:

211 – System status / system help reply – Sistem durumu / sistem yardım cevabı

214 – Help message – Yardım mesajı

220 – Domain service ready – Domain hizmeti hazır

221 – Domain service closing transmission channel – Domain hizmeti iletim kanalını kapattı

250 – Requested mail action completed and OK – İstenen mail işlemi tamamlandı

251 – Not Local User, forward email to forward path – Yerel bir kullanıcı değil, epostayı yönlendirme adresine yönlendirin

252 – Cannot Verify user, will attempt delivery later – Kullanıcı doğrulanamadı, daha sonra teslim edilmeye çalışılacak

253 – Pending messages for node started – başlatılan node için bekleyen mesajlar var

300 ile Başlayan SMTP Hata Kodları:

354 – Start mail input; end with . – Mail giriş başlangıcı; ile sona eriyor

355 – Octet-offset is the transaction offset –  Octet-offset işlem çıktısı

400 ile Başlayan SMTP Hata Kodları:

421 – Domain service not available, closing transmission channel – Domain hizmeti müsait değil, iletim kanalı kapatıldı

432 – Domain service not available, closing transmission channel – Domain hizmeti müsait değil, iletim kanalı kapatıldı

450 – Requested mail action not taken: mailbox unavailable. request refused – İstenen mail işlemi gerçekleştirilmedi, posta kutusu yok. talep reddedildi

451 – Requested action aborted: local error in processing Request is unable to be processed, try again – İstenen işlem sona erdirildi: talep edilen işlem gerçekleştirilemeyeceği için yerel bir hata meydana geldi

452 – Requested action not taken: insufficient system storage – İstenen işlem gerçekleştirilmedi: sistem depolama alanı yetersiz

453 – No mail – Mail yok

454 – TLS not available due to temporary reason. Encryption required for requested authentication mechanism -Geçici bir süreyle TLS kullanılamıyor. İstenen yetkilendirme mekanizması için şifreleme gerekiyor

458 – Unable to queue messages for node – node için mesajlar kuyruğa alınamıyor

459 – Node not allowed: reason – Node izinli değil

500 ile Başlayan SMTP Hata Kodları:

500 – Syntax error, command unrecognized – Kodlama hatası, komut tanınamadı

501 – Syntax error in parameters or arguments – Parametrelerde veya argümanlarda kodlama hatası

502 – Command not implemented – Komut uygulanamadı

503 – Bad sequence of commands – Kötü komut dizimi

504 – Command parameter not implemented – Komut parametresi uygulanmadı

510 – Check the recipient address – Alıcı adresi kontrol edin

512 – Domain can not be found. Unknown host. – Domain bulunamadı. Bilinmeyen host

515 – Destination mailbox address invalid – Hedef posta kutusu adresi geçersiz

517 – Problem with senders mail attribute, check properties – Gönderen postasının özelliklerinde sorun mevcut, kontrol ediniz

521 – Domain does not accept mail – Alan adı mail kabul etmiyor

522 – Recipient has exceeded mailbox limit – Alıcının posta kutusu dolu

523 – Server limit exceeded. Message too large – Sunucu limiti aşıldı. Mesaj çok büyük

530 – Access Denied. Authentication required – Erişim Reddedildi. Yetkilendirme gerekli

531 – Mail system Full – Mail sistemi Dolu

533 – Remote server has insufficient disk space to hold email – Uzak sunucunun diskinde posta tutacak kadar yeterli alan bulunmuyor

534 – Authentication mechanism is too weak. Message too big – Yetkilendirme  mekanizması çok zayıf. Mesaj çok büyük

535 – Multiple servers using same IP. Required Authentication – Aynı IP adresini birçok sunucu kullanıyor. Yetkilendirme Gerekli

538 – Encryption required for requested authentication mechanism – Seçilen yetkilendirme mekanizması için şifreleme gerekli

540 – Email address has no DNS Server – E-posta adresinde DNS sunucusu yok

541 – No response from host – Hosttan cevap alınamadı

542 – Bad Connection – Kötü Bağlantı

543 – Routing server failure. No available route – Sunucu yönlendirme başarısız. Müsait bir yol yok

546 – Email looping – Eposta döngüsü

547 – Delivery time-out – Teslimat süresi sona erdi

550 – Requested action not taken: mailbox unavailable – İstenen işlem uygulanmadı: posta kutusu yok

551 – User not local; please try forward path – Kullanıcı yerel değil: lütfen yönlendirme yolunu deneyiniz

552 – Requested mail action aborted: exceeded storage allocation – İstenen mail işlemi sona erdi: ayrılan depolama alanı aşıldı

553 – Requested action not taken: mailbox name not allowed – İstenen işlem uygulanmadı: posta kutusunun izni yok

554 – Transaction failed – İşlem başarısız oldu

Opencart SMTP Sorunu ve Çözümü (Mail Gönderememe) hata çözümü için Tıklayınız.

Wordpress Smtp Mail Kullanım Ayarı için Tıklayınız.

Thunderbird Kurulumu Smtp-Imap Ayarları Tıklayınız.

Outlook ve Thunderbird E-Posta Ayarları Tıklayınız.

Outlook Kurulumu Smtp-Imap Ayarları Tıklayınız.

 

 


  • SMTP Nedir, SMTP hata kodları
  • Bu dökümanı 346 kullanıcı yararlı buldu.
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Bunlar da yardımcı olabilir