Alan Adı Kaydı Alan Adı Transferi Alan Adı Yenileme .TR Alan Adı Kaydı Whois Sorgulama Alan Adı Uzantıları
Bireysel Hosting Kurumsal Hosting Wordpress Hosting Multi Hosting
Türkiye VDS Sunucu Avrupa VDS Sunucu Özel Masaüstü Sunucu FOREX Sunucu
Türkiye Fiziksel Sunucu Avrupa Fiziksel Sunucu Yarı Fiziksel Sunucu Sunucu Barındırma Kirala Senin Olsun
Kurumsal E-posta IP Adresi Hizmeti Metro Ethernet Hizmeti Yedekleme Hizmeti
Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.
Detay Tamam

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Nedir?

Her gün gelişen yeni teknolojiler, günlük yaşantımızda önemli değişimlere sebep olmuştur. Bu değişimlerin yansımaları, gizlilik ve güvenlik ile ilgili yeni kurallar ve yasalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, gerek resmî kurumlar ve gerekse özel sektördeki kurumlar, her gün binlerce kişiye ait çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Elde edilen bilgiler, bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin de sonucu olarak, kolayca işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu dönüşüm, şirketlerin gizlilik ve güvenlik alanındaki gereksinimlerini arttırarak, dijitalleşmeyi zorunlu hâle getirmiştir. Bu zorunluluk, çeşitli organizasyonlar tarafından, aynı zamanda bir "teknolojik yeniden yapılanma" fırsatı olarak da görülebilmektedir.

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Nedir?

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra denetimler başlayarak kişisel verilerin korunması konusunda ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. Uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen KVKK kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu sayede kişisel verilerin işlenmesinden tutun da özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri işleyen firmaların yükümlülükleri ile uyacakları kurallar belirlenmiştir.

Kişisel Veriler Nelerdir?

Kişisel verinin kapsamı çok geniştir. En özet açıklamayla: kişinin adından cinsiyetine, ırkından dini ve politik görüşüne, yaşadığı yerden saç rengine, telefon numarasından sağlığıyla ilgili verilere kadar o kişiyi ilgilendiren her bilgi ve veri kişisel veridir. Örneğin Ahmet Bey ifadesindeki ‘’Bey’’ hitabı kişinin cinsiyetini ifşa ettiği için kişisel veridir. Deniz Hanım’ın Sarı Saçları örneğinde ise hem Deniz adlı kişinin kadın hem de saçlarının sarı olduğu bilgisi bulunmaktadır. Kişisel veriler hakkında daha detaylı bilgi almak için mutlaka 6698 sayılı yasanın güncel hali incelenmelidir.

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)'nın Amacı Nedir?

Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemizin ihtiyaçları göz önüne alınması için hazırlanan bu kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

KVKK Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemekle başlamıştır. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir. KVKK kanunu ile, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanır.

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Cezaları ve Yaptırımları Neler?

6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kanun, kurumlara ve işletme sahiplerine ciddi idari para cezaları getirmekle birlikte bazı durumlarda hapis cezaları da söz konusudur.

Kanun, resmi kurumlar dahil, kişisel verileri işleyen tüm kurum, işletme ve şirket sahiplerini kapsamaktadır. Gerçek kişi müşteriler, çalışanlar, ziyaretçilerin bilgileri kaydediliyor ve işleniyorsa KVKK kapsamındadır. Kanun kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşlar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) belirlediği tarihler içerisinde kısa adı VERBİS olan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi”ne kayıt yaptırma zorunluluğu vardır.

VERBİS kaydı ile kurum ve işletmeler, hangi kişisel verileri, hangi amaçla, hangi kanuni dayanakla ve ne kadar süreyle işleyeceklerini bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde kanun, idari ve hapis cezası getirmiştir.

6698 Sayısı KVKK ile getirilen ağır cezalar şöyle belirlenmiştir:

KVKK İdari Para Cezaları Nelerdir?

Kişisel Veri İhlali Ceza Miktarı (TL)

Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali: 13.000 - 267.000

Veri Güvenliği Yükümlülüğünün İhlali:  40.000 - 2.678.000

Sicil Yükümlülüğü İhlali:  53.000 - 2.678.000

Kurul Kararlarına Muhalefet:  66.000 - 2.678.000

KVKK Hapis Cezaları Nelerdir?

Kişisel Veri İhlali Ceza Miktarı

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Kaydetmek:  1-3 yıl

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma

Başkasına Verme ve/veya Ele Geçirme:  2-4 yıl

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma,

Başkasına Verme ve/veya Ele Geçirme:  1-2 yıl

Bu arada, kanunda belirtilen “özel nitelikli veriler” işlendiğinde cezaların 1,5 kat, işlenen veriler Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) kapsamında ise 2 kat artırılması ön görülmüştür.

Cezalar her yıl enflasyona göre güncellenmektedir.

İSİMKAYIT Veri Merkezi olarak veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.

 

 

  • KVKK, KVKK Nedir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  • Bu dökümanı 338 kullanıcı yararlı buldu.
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Bunlar da yardımcı olabilir