Alan Adı Kaydı Alan Adı Transferi Alan Adı Yenileme .TR Alan Adı Kaydı Whois Sorgulama Alan Adı Uzantıları
Bireysel Hosting Kurumsal Hosting Wordpress Hosting Multi Hosting
Türkiye VDS Sunucu Avrupa VDS Sunucu Özel Masaüstü Sunucu FOREX Sunucu
Türkiye Fiziksel Sunucu Avrupa Fiziksel Sunucu Yarı Fiziksel Sunucu Sunucu Barındırma Kirala Senin Olsun
Kurumsal E-posta IP Adresi Hizmeti Metro Ethernet Hizmeti Yedekleme Hizmeti
Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.
Detay Tamam

TRABİS'de Belgeli Alan Adı Tahsis Süreci İşleyişi

Belge ile tahsis edilebilecek olan “av.tr”, “bel.tr”, “dr.tr”, “edu.tr”, “gov.tr”, “k12.tr”, “kep.tr”, “pol.tr”, ve “tsk.tr” uzantılarıyla ilgili kurallar “Belgeli Tahsil Edilecek İnternet Alan Adlarına İlişkin Usul Esas” ile belirlenmiştir.

Belgeli Alan Adı Nasıl Alınır?

Tahsisi sürecinde belge sunulması gereken alan adlarına ilişkin talepte bulunan kişi ya da kuruluşların Kayıt Kuruluşları sayfasında yer alan Kayıt Kuruluşları (KK)’ndan herhangi birini tercih ederek başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru esnasında iletilen belgeler, tercih edilen KK (isimkayit.com bir TRABİS Kayıt Kuruluşudur) tarafından TRABİS’e iletilir.

KK aracılığıyla TRABİS’e iletilen belgelerin Kurum tarafından incelenmesi sonrasında;

Eksik belge olduğu tespit edilmesi halinde, KK aracılığıyla başvuru sahibinden ilave bilgi ve belge talep edilir.

Başvurunun onaylanması halinde ise ilgili alan adı TRABİS tarafından tahsis edilir ve TRABİS üzerinden ilgili KK bilgilendirilir. KK’da başvuru sahibini bilgilendirir.

Başvurunun uygun bulunmaması halinde, uygun bulunmama gerekçesi ve tespit edilen eksiklikler hakkında TRABİS üzerinden ilgili KK bilgilendirilir. KK da başvuru sahibini bilgilendirir. Başvuru sahibi tarafından eksik bilgi ve belgeler giderilerek, ilgili KK aracılığıyla tekrar TRABİS’e iletilebilir.

 

"av.tr”___Başvurularında:

 • Kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti.
 • Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda;
 • Büro veya ortaklıkta yer alan her bir avukatın kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri.
 • Şahsı, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda;
 • Kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

“bel.tr”__ Başvurularında:

 • Başvuru sahibi belediyenin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı.

“dr.tr”__ Başvurularında:

     Bir doktorun şahsı için yapılan başvurularda;

 • Kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti. 

     Doktor ortaklığı için yapılan başvurularda;

 • Ortaklıkta yer alan her bir kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı sureti.

     Şahıs veya doktor ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda;

 • Kişi veya kişilerin şahıs veya doktor ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

“edu.tr” __Başvurularında:

 • Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı.
 • Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

“gov.tr” __Başvurularında:

 • Başvuru sahibi kurum veya kuruluşun yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı.

“k12.tr” __Başvurularında:

 • Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı.
 • Kamu kurum ve kuruluşu olmayan taraflar için yetkili makamlarca verilmiş kuruluş açma izin belgesinin noter onaylı sureti.
 • Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

“kep.tr” __Başvurularında:

 • Kişi veya kişilerin ilgili KEPHS adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

“pol.tr”__Başvurularında:

 • Başvuru sahibi emniyet teşkilatı biriminin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı.

“tsk.tr”__Başvurularında:

 • Genel Kurmay Başkanlığı yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı.

TRABİS-KK (TRABİS Kayıt Kuruluşu) tarafından yalnızca; “edu.tr”, “gov.tr”, “pol.tr”, ve “tsk.tr” ve “k12.tr” uzantılı alan adları için ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan başvurular kabul edilir.

TRABİS-KK (TRABİS Kayıt Kuruluşu) üzerinden gerçekleştirilen işlemler için ücret alınmaz.

Başvuruda bulunduğunuz alan adı tahsise kısıtlı adlar listesinde (TAKIL) yer alıyorsa ayrı bir süreç izlenecektir. Bu kapsamdaki başvurularda iletilmesi gereken belgelere “ Tahsisi Kısıtlı Alan Adlarına İlişkin Usul Esaslar” ın, “İstenecek belgeler” başlığından ulaşabilirsiniz. Başvuruya ilişkin ilgili bilgi ve belgeleriniz seçmiş olduğunuz KK (TRABİS Kayıt Kuruluşu) üzerinden TRABİS’e iletilecektir.

Kurum bünyesinde yapılacak değerlendirmenin ardından başvurunuzun onaylanması halinde ilgili alan adı tarafınıza tahsis edilip hizmet aldığınız KK (Kayıt Kuruluşu) aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun onaylanmaması halinde ise, başvurunuzun uygun bulunmama gerekçesi ve tespit edilen eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Eksiklikler giderilerek tekrar başvuru yapılması mümkündür.

Kayıt Kuruluşu (KK) : Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili işlemlerin yapılmasına aracılık eden taraf olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre KK’lar alan adı tahsisi, başvuru, yenileme ve iptal işlemlerinin yürütüldüğü, alan adı sahibi ile birebir irtibatta olan tarafı ifade etmektedir. Söz konusu yönetmelik sonucu ortaya çıkan yaklaşımla, alan adı tahsis işlemlerinin kolaylaştırılması, ilk gelen ilk alır kuralının uygulanması, KK’ların sayısının artırılması ve daha rekabetçi bir pazarın oluşturulması hedeflenmektedir.

İSİMKAYIT Trabis tarafından yetkilendirilmiş bir Kayıt Kuruluşudur. Bakınız.


 • belgeli alan adı, Belgeli Alan Adı Tahsis Süreci, trabis
 • Bu dökümanı 296 kullanıcı yararlı buldu.
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Bunlar da yardımcı olabilir